Friday, July 10, 2015

Diantara Langkah-Langkah


Bergerak diantara langkah-langkah tegap manusia. Maka langkah saya berjalan gontai mengikuti cinta dunia. Jangan berharap pada keadaan. Tapi bentuklah keadaan. Maka apakah apakah semua telah tergadaikan dalam kenyataan?

0 comments:

Post a Comment